Usługi

Naszą flagową usługą jest organizowanie transportu chłodniczego wszystkich artykułów spożywczych:

  • „door-to-door” - od nadawcy do obiorcy bez zbędnych przeładunków
  • „just in time” - bezpośrednio na produkcję bez potrzeby magazynowania
  • do wielkich centr logistycznych i małych sklepów detalicznych
  • wprost na stoiska wystawców imprez targowych np. POLAGRA, ANUGA

Oranizujemy transporty towarów w każdej wymaganej temeraturze (od -25 °C do + 25 °C):

  • głęboko mrożonych: od -25 °C do -18 °C
  • ultra świeżych: od 0 °C do +3 °C
  • świeżych: od +2 °C do +6 °C
  • neutralnych temperaturowo

Poza organizowaniem transportu oferujemy również inne usługi bezpośrednio związane ze spedycją ładunków: poradnictwo transportowe, ubezpieczenie CARGO, przeładunek, składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, organizacja obsługi celnej, awizowanie dostaw itp.

Zajmujemy się Logistyką Dobrego Smaku